CV/FILMOGRAFI  LISBETH DREYER

Utdanning:
Møre og Romsdal distrikthøgskule, medielinja og dokumentarfilmlinja.
Cand. mag. fra Universitet i Bergen med fagene nordisk, antropologi og spansk.


FILMER OG TV-PRODUKSJONER
 
REGI:

Treningskontakt
Informasjonsfilm for Hordaland idrettskrets, 2011

Hverdagslandskapet
- informasjonsfilm for Miljøverndepartementet, 2009

Kristin og de andre -
informasjonfilm for Statped vest, 2008

Storbyprosjektet  - informasjonfilm for Hordaland idrettskrets, 2003
 
Active Living - informasjonsfilm for Bergen kommune, 2003

Hvit magi - dokumentarfilm for TV, 2003 (Manus, regi, foto)

Aurora Borealis
- kortfilm, 2003 (Manus, regi)
Publikumsprisen for beste utenlandske kortfilm ved den internasjonale kvinnefilmfestivalen i Creteil 2004.
Pris for beste fiksjonsfilm på filmfestivalen i Autrans, Frankrike,  2004.
 

Fra Halifax til Honolulu - kortfilm,  (Manus, regi) en av kulturbyfilmene, 2000

Døgnåpent - NRK-Hordaland - Producer  1999,  NRK (8 x 9 minutter Festspillprogram)

Regnmåleren - kortfilm, (Manus, regi)  1997  

Synnøve stunter Dublin - TV-innslag (Lyd, foto, regi) 1995, NRK (8 min, humor)

Skerdir Vengir  - dokumentarfilm (Manus, regi, klipp) 1990

PRODUSENT:

Vinterlys - Ibis Film, 2011

Fjord - Ibis film, 2009

Siste sommer på Hekkingen - Ibis film, 2007
 
Trick of the Lights - Co-produsent med Smirsh Ltd. Irland, 2004
 
LYD:
Karlsøya, mellom geiter rock og Muhammed, 1994 

Veien er mitt hjerte, 1996

BØKER

Øystein Øyenstikker, billedbok for barn, Vigmostad og Bjørke, 2008

David og regnmesteren, billedbok for barn, Gyldendal, 2011